Візантійська гимнографія і церковна монодія

450.00

Категорія:

Опис

Ясіновський Юрій. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу [=Історія української музики: Дослідження, вип. 18 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. – Львів, 2011. – 468 с., 127 іл. Sep 26

Пропонована Читачеві праця є першою спробою в українській історіографії прослідкувати формування наукових уявлень про візантійську гимнографію і церковну монодію. Осмислюються нові погляди на слов’янські переклади; окреслюється репертуар найдавніших слов’яно-руських літургійних книг, зокрема, нотованих.

Досліджується нотолінійний Ірмолой ранньомодерного часу як новий етап розвитку візантійської спадщини. Наголошується спадкоємність і визначаються оригінальні риси цієї пам’ятки – зосередження основного півчого репертуару в одній літургійній книзі і запис музичних текстів  київською п’ятилінійною нотою. Праця спирається на майже вичерпне коло джерел, яке охоплює понад тисячу рукописів і покриває всю територію українського етносу, а також включає аналогічні білоруські пам’ятки.

 

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………7
РОЗДІЛ 1
Гимнографія і церковна монодія візантійсько-слов’янського обряду
1.1. Візантійська гимнографія………………………………13
1.2. Слов’янська рецепція візантійської гимнографії та літургійного співу………………………………27
1.3. Літургійні нотовані книги Княжої доби………………………………45

РОЗДІЛ 2
Нотолінійний Ірмолой як українсько-білоруський літургійний збірник
2.1. Витоки і структурна організація нотолінійного Ірмолоя………………………………111
2.2. Сховища та збірки давньої книжності………………………………122
2.3. Описи і каталоги нотованих рукописних книг………………………………142
2.4. Кодикологічні аспекти вивчення ірмолоїв………………………………172
2.5. Палеографія словесного тексту………………………………211
2.6. Палеографія київської ноти………………………………232
2.7. Датування і локалізація ірмолоїв………………………………271
2.8. Творці-переписувачі нотолінійних ірмолоїв………………………………282
2.9. Мистецький декор………………………………307
2.10. Марґінальні записи………………………………333
2.11. Перші друковані видання ірмолоїв………………………………346

ПІСЛЯМОВА………………………………365

ДОДАТКИ
Список скорочень………………………………369
Словник переписувачів українських і білоруських ірмолоїів………………………………374
Покажчик місцевостей перепису ірмолоїв………………………………383
Список рукописних джерел………………………………388
Бібліографія………………………………394
Покажчик імен………………………………447
Покажчик географічних назв………………………………458
Список ілюстрацій………………………………464